Alus- ja viimistluskrunt

Saviukumaja alus- ja viimistluskrunt ehk metüültselluloos on pulberkujul pakendatud toode, mida lahjendatakse puhta veega.
Metüültselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevast hargnemata struktuuriga süsivesikust. Krunt ei takista
aluspinna veeaurusiduvust.

Saviukumaja krunt on diffuusne, lõhnatu ja läbipaistev. Krunt ühtlustab aluspinna imavust ja tagab parema nakke ning väiksema
värvikulu. Krunti on lihtne ja mugav kasutada ning see jätab hea tugevuse savikrohvi ja -värvi pinnale. Saviukumaja
krundil on väike kulu ja omadus hävitada kergemad hallitusseened. Krundi jäägid saab komposteerida. Ei sobi kasutamiseks
püsivalt niiskes keskkonnas.